Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy Dyplomacji Kulturalnej

Tomasz AdamskiTomasz Adamski

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i European Studies na University of Exeter (Wielka Brytania). Autor/ współautor publikacji naukowych na temat socjologii rozwoju lokalnego.  

 

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i European Studies na University of Exeter (Wielka Brytania). Autor/ współautor publikacji naukowych na temat socjologii rozwoju lokalnego. Ekspert w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz zarządzania dziedzictwem. Pracował na placówkach na Ukrainie (Konsulat Generalny RP w Łucku - stanowisko ds. Dyplomacji publicznej) i na Białorusi (zastępca dyrektora/ dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku). Obecnie pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Bajordr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską, natomiast od 2021 r. jest profesorem uczelni w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. 

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską, natomiast od 2021 r. jest profesorem uczelni w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie. Laureat licznych konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF), Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, Stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, jak również Stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

W latach 2012-2013 dr Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prof. Piotr Bajor brał również udział w pracach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w ramach międzynarodowych misji wyborczych, a także był publicystą i współpracownikiem dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia.

W 2020 r. był Kierownikiem Global Trends Lab, jednostki badawczej Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, dyplomacji, transformacji społeczno-politycznej obszaru postsowieckiego oraz instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej. Autor artykułów i monografii poświęconych powyższej problematyce, stypendysta w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, jak również publicysta i komentator bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Olga Brzezińska_fot. Adrianna Bochenek Agencja GazetaOlga Brzezińska

fot. Adrianna Bochenek Agencja Gazeta

Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza, Dyrektor Programowa Leadership Academy for Poland. Menedżerka i promotorka kultury, kulturoznawczyni, wieloletni nauczyciel akademicki, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury, publicystka w dziedzinie kultury.

Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza, Dyrektor Programowa Leadership Academy for Poland. Menedżerka i promotorka kultury, kulturoznawczyni, wieloletni nauczyciel akademicki, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury, publicystka w dziedzinie kultury.

Pomysłodawczyni, współtwórczyni i producentka wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych oraz programów edukacyjnych. Współtworzy wielodyscyplinarne projekty kulturalne, m.in. Festiwal Miłosza – najważniejszy międzynarodowy festiwal poetycki w Polsce, Dni Tranströmerowskie - festiwal literacko-muzyczny organizowany w dwóch miastach kreatywnych UNESCO - Krakowie i Katowicach, pionierski program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych “Krakowskie Księgarnie na Medal”, prowadzony przez Fundację Miasto Literatury od 2016 r. Członkini zespołów przygotowujących strategie dla kultury na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Franciszek Czechdr hab. Franciszek Czech

Absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat (socjologia) i habilitację (nauka o polityce i administracji).

 

Absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat (socjologia) i habilitację (nauka o polityce i administracji). Interesuje się problematyką kultury politycznej (np. teorie spiskowe, populizm, rola mediów i Internetu) oraz relacjami międzykulturowymi  i separatyzmem na Filipinach, a także w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Drobniakdr Piotr Drobniak

Absolwent filologii polskiej (doktoryzował się w zakresie wiedzy o literaturze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1999 r.) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,  urzędnik służby cywilnej, dyplomata.

Absolwent filologii polskiej (doktoryzował się w zakresie wiedzy o literaturze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1999 r.) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,  urzędnik służby cywilnej, dyplomata. W latach 1998-2000 zatrudniony w Ministerstwie Edukacji Narodowej (m.in. jako dyrektor Biura Informacji i Promocji), a od 2000 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie w latach 2003-2005 był szefem Centrum Informacji Europejskiej. Od 2005 r. związany z MSZ, gdzie służbę dyplomatyczną rozpoczął jako I sekretarz ds. polityczno – prasowych w Ambasadzie RP w Tel Awiwie. W latach 2010-2014 dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, pracował także w Ambasadach RP w Wilnie i Bratysławie. Obecnie radca – minister w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rafał DymekRafał Dymek

Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania na Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami.

Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania na Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność. Obecnie dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana – organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce europejskiej. Odpowiada m.in. za planowanie i wdrażanie działań, organizację pracy zespołu i zarządzanie finansami. Uczestniczy w definiowaniu strategicznych celów organizacji i reprezentowaniu jej na zewnątrz.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał FaronMichał Faron

Trener, facylitator, psychodramatysta, aktor teatru playback. Pracuje z grupami biznesowymi, organizacjami publicznymi i organizacjami typu ngo.

 

Trener, facylitator, psychodramatysta, aktor teatru playback. Pracuje z grupami biznesowymi, organizacjami publicznymi i organizacjami typu ngo.

Fascynuje go dynamika grupy, przywództwo, efektywność. 20 lat doświadczenia w pracy z grupami. Zajęcia w języku polskim lub angielskim w kraju i poza granicami.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kinga Gajdadr hab. Kinga Anna Gajda

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Z wykształcenia teatrolożka i dramatolożka. Uzyskała doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Śląskim.

 

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Z wykształcenia teatrolożka i dramatolożka. Uzyskała doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi serwis kompetencji międzykulturowych oraz uniwersytecką klasę kompetencji międzykulturowych. Jej obszar badawczy to: kompetencje międzykulturowe, edukacja kulturalna. Mail: kinga.gajda@uj.edu.pl)

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Gerlach

Polish diplomat, between 2017-2018 Director of the Polish Institute in New Delhi. He is well acquainted with Indian culture and languages being the graduate from Oriental Institute, Indology Department of the Warsaw University (he learnt sanskrit, bengali, hindi, urdu) and having spent about 16 years in the region of South-East and South Asia.

Polish diplomat, between 2017-2018 Director of the Polish Institute in New Delhi. He is well acquainted with Indian culture and languages being the graduate from Oriental Institute, Indology Department of the Warsaw University (he learnt sanskrit, bengali, hindi, urdu) and having spent about 16 years in the region of South-East and South Asia. Between 2011 - 2013: 1 st Counsellor (Science, Technology, Economy and Culture) in the Embassy of Poland in Bangkok. 2010 - 2011: Department of Asia and Pacific in the Ministry of Foreign Affairs, Poland. 2008-2010: Representative of Polish mining companies in LAOS. 2001 - 2008: Charge d’Affaires /Ambassador of the Republic of Poland in the Embassy of Poland in Vientiane. In September 2008 he closed the Embassy in Laos on the request of the Polish MoFA. 1999 - 2001: Department of Systems of Information in the Ministry of Foreign Affairs, Poland. 1993 - 1999: Counsellor for Science, Technology and Culture in the Embassy of Poland in New Delhi. 1986: Ph.D. PhD thesis on Indian contemporary history, intellectual trends within Indian national movement from Raja Rammohan Roy upto Gandhi / Nehru. Published as “India in the consciousness of Indians” by Ossolineum, Wroclaw.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bożena Gierat-Bierońdr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ

fot. Katarzyna Niżegorodcew

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów Podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”. Jej obszary badawcze to: europejskie modele polityk kulturalnych, polityka kulturalna Unii Europejskiej, procesy europeizacji kultury oraz dyskusja nad ideą Europejskiej Stolicy Kultury.

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów Podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”. Jej obszary badawcze to: europejskie modele polityk kulturalnych, polityka kulturalna Unii Europejskiej, procesy europeizacji kultury oraz dyskusja nad ideą Europejskiej Stolicy Kultury. Autorka kilku książek, ekspertyz europeistycznych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Stypendystka Komisji Europejskiej (Erasmus Mundus), programu UJ-JAM (UJ-Kobe University), japońskiej fundacji Ryoichi Sazakawa. W latach 2002-2009 koordynatorka międzynarodowego programu magisterskiego Euroculture. Odbyła wizyty studyjne na uniwersytetach w: Dublinie, Glasgow, Groningen, Leuven, Wilnie, Sassari oraz Osace i Kobe. Członkini krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, Rady Naukowej „Studiów nad dziedzictwem i pamięcią kulturową”, od 2020 r. - redakcji Studies in European Integration , State and Society (Peter Lang Publishing House). W latach 2013-2014 była pełnomocnikiem dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Działa w Europejskim Stowarzyszeniu Badaczy Kultury ECURES.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Andrzej Giza

dr Andrzej Giza

fot. Brunon Fidych

Historyk i historyk sztuki. W latach 1998-2003 koordynator promocji zagranicznej programu „Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury”. Producent prezentacji „Krakowa 2000” podczas m.in. EXPO 2000 i Festiwalu Europalia (Bruksela, 2001).

Historyk i historyk sztuki. W latach 1998-2003 koordynator promocji zagranicznej programu „Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury”. Producent prezentacji „Krakowa 2000” podczas m.in. EXPO 2000 i Festiwalu Europalia (Bruksela, 2001). W roku 2004 współtworzył zespół Prezydenta Miasta Krakowa ds. Strategii Promocji Krakowa na lata 2005-2015. W latach 2004-2016 Prezes Zarządu Fundacji Conspero. Od roku 2008 dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena organizującego m.in. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Autor prezentacji dziedzictwa polskiej sztuki podczas Nieformalnego Szczytu NATO (Kraków, 2009). Współtwórca Festiwalu Kultury Polskiej w Pekinie (od 2011) oraz projektów upowszechniających polską kulturę podczas Igrzysk Olimpijskich, m.in. w Londynie (2012), Soczi (2014), Rio de Janeiro (2016), Piongczang (2018). Publicysta i wykładowca akademicki.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Izabella KalutaIzabella Kaluta

Wiceprezeska Zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, menedżerka kultury, współtwórczyni polskiego Instytutu Książki. Przez ponad 20 lat skutecznie pracowała na rzecz zagranicznych sukcesów polskich pisarzy. 

Wiceprezeska Zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, menedżerka kultury, współtwórczyni polskiego Instytutu Książki. Przez ponad 20 lat skutecznie pracowała na rzecz zagranicznych sukcesów polskich pisarzy. Pomysłodawczyni i wieloletnia redaktorka naczelna katalogów New Books from Poland, kuratorka prezentacji polskich książek na największych światowych targach książki – w Londynie, Frankfurcie, Bolonii, Pekinie, Moskwie. W latach 2016-2018 producentka obszernego programu Market Focus: Poland na The London Book Fair. Absolwentka Polonistyki UJ i szeregu studiów podyplomowych – Prawa własności Intelektualnej, Chin Współczesnych (UJ) oraz  Zarządzenia i Administracji w Szkole Głównej Handlowej. Laureatka Nagrody Magellana za książkę „Man Zou. Chiny dla dociekliwych”.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aleksandra Matykiewiczdr Aleksandra Matykiewicz

fot. Katarzyna Niżegorodcew

Politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Beata Ociepkaprof. dr hab. Beata Ociepka

Profesorka, politolożka z podwójną specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i komunikowaniu międzynarodowym. Kieruje Pracownią Badań nad Dyplomacją Publiczną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Profesorka, politolożka z podwójną specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i komunikowaniu międzynarodowym. Kieruje Pracownią Badań nad Dyplomacją Publiczną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi badania nad komunikowaniem międzynarodowym i globalnym, dyplomacją publiczną i systemami medialnymi oraz zajęcia dydaktyczne w ramach autorskich studiów magisterskich „Global Communication”.  W 2017 r. opublikowała monografię pt. „Poland’s New Ways of Public Diplomacy” (Peter Lang).

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Barbara Orlicz-SzczypulaBarbara Orlicz-Szczypuła​

fot. A. Fiejka

Absolwentka Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Krakowskiej Fundacji Filmowej i dyrektorka bura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 

Absolwentka Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Krakowskiej Fundacji Filmowej i dyrektorka bura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Od 2005 roku angażuje się w projekty promujące kulturę filmową w kraju i za granicą. Jest współzałożycielką i nadzoruje pracę agencji KFF Sales&Promotion, zajmującą się międzynarodową promocją polskiego filmu dokumentalnego i krótkometrażowego. Prowadzi zajęcia na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Natalia Ożegalska-ŁukasikNatalia Ożegalska-Łukasik

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką kulturoznawstwa o specjalności Bliski i Daleki Wschód oraz socjologii.

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką kulturoznawstwa o specjalności Bliski i Daleki Wschód oraz socjologii. Studiowała język chiński na stypendiach rządowych na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych i na Central China Normal University oraz socjologię na Uniwersytecie w Kopenhadze w ramach programu Erasmus. Jako doktorantka otrzymała prestiżowe stypendium SYLFF w ramach Programu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów. Jej zainteresowania naukowe obejmują przemiany społeczeństwa chińskiego w XX i XXI wieku, edukację oraz problematykę migracyjną.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Robert Piaskowski fot. Wojciech WandzelRobert Piaskowski

fot. Wojciech Wandzel

Robert Piaskowski, cultural manager and animator, educator, musician. He gained his professional experience in various cultural sectors, initially as an NGO activist. Associated with the Krakow 2000 office, which was transformed into the Krakow Festival Office.

Cultural manager and animator, educator, musician. He gained his professional experience in various cultural sectors, initially as an NGO activist. Associated with the Krakow 2000 office, which was transformed into the Krakow Festival Office. Currently the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow.
He was responsible for the most important international festivals in Krakow, including Misteria Paschalia, Opera Rara (early music), Sacrum Profanum (contemporary music), Wianki – Celebration of Music, New Year's Eve in Krakow (popular music), ICE Classic series (classical music), Conrad Festival and Miłosz Festival (literature). He was also responsible for the film policy of Krakow, supervising the activities of the Krakow Film Commission and the implementation of the Krakow Film Programme.
He is the artistic director and co-founder of the FMF – Krakow Film Music Festival.

As a member of the Convention for the Cultural Development Strategy for Krakow, he took part in the preparation of the Programme for the Development of Culture in Krakow until 2030. In the area of heritage management, he was a representative of Krakow in the interdepartmental team of the Minister of Culture, preparing the 41st Session of the UNESCO World Heritage Committee in Krakow; he was also involved in the “Krakowice. Creative Crossroads” congress of creative cities, as well as the 15th World Congress of the Organization of World Heritage Cities (OWHC). He represents Krakow in relations with the OWHC and with the Festival Cities Network, bringing together Montreal, Krakow, Edinburgh, Adelaide, Singapore and UNESCO. From January 2019, he was first an advisor to the Mayor of the City of Krakow for cooperation with international organisations in the field of cultural heritage of Krakow, and as of June 2019, the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow.

He is a lecturer at the Jagiellonian University, the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, and the WSB University in Gdynia. As an expert, he is invited to national and international conferences.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iwona SadeckaIwona Sadecka

Ekspertka w dziedzinie dyplomacji publicznej z doświadczeniem ponad 30 lat pracy jako doradca ds. mediów i kultury oraz rzecznik prasowy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

 

Ekspertka w dziedzinie dyplomacji publicznej z doświadczeniem ponad 30 lat pracy jako doradca ds. mediów i kultury oraz rzecznik prasowy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Trzykrotna laureatka nagród Departamentu Stanu USA "Superior Honor Award" przyznawanych za szczególne osiągnięcia, w 2010 roku wręczonej przez Sekretarz Stanu Hillary Clinton w czasie jej oficjalnej wizyty w Polsce. Pozostałe nagrody przyznane przez  Ambasadę USA w Polsce obejmują m.in. „Franklin Award” za innowacyjne i kreatywne projekty prezentujące różne oblicza kultury amerykańskiej.  Z ramienia Misji USA w Polsce była zaangażowana w przygotowania wszystkich wizyt Prezydentów USA od 1989 roku w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, pośrednicząc między zespołami Białego Domu i Departamentu Stanu oraz przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i Premiera RP. Inicjatorka i współautorka wielu cyklicznych programów kulturalnych organizowanych w partnerstwie z polskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.  W imieniu Konsulatu członkini rad programowych i jury konkursów. Moderatorka debat i spotkań, autorka przemówień i opracowań tematycznych. Pilotowała wizyty amerykańskich kongresmenów i senatorów, ekspertów i naukowców, astronautów i artystów.  Uczestniczka wielu kursów i seminariów z dziedziny dyplomacji publicznej w Instytucie Służby Zagranicznej George’a Schultza w Waszyngtonie, Centrum Amerykańskim w Wiedniu oraz w Międzynarodowym Centrum Mediów Departamentu Stanu USA w Londynie.  Z wykształcenia filolog z dyplomami: licencjat na Université de Montréal w Kanadzie, magisterium z filologii angielskiej i magisterium z filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie studiów trzykrotnie przebywała na stypendiach we Włoszech na Uniwersytecie w Sienie, na Katolickim Uniwersytecie w Udine oraz na Kongresie Literackim w Recanati . Pracowała także w Uniwersytecie Pedagogicznym i w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie. W swoim doświadczeniu ma również obsługę medialną wizyt papieskich i Festiwali Filmów Krótkometrażowych w Krakowie.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eglė SaudargaitėEglė Saudargaitė

Head of the Strategic Decisions Support Group of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania since January 2021

Egle has an extensive experience in both EU, international affairs and strategic planning in the public policy area.

Head of the Strategic Decisions Support Group of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania since January 2021

Egle has an extensive experience in both EU, international affairs and strategic planning in the public policy area. She has obtained Master of Arts degree in Medieval Studies of the University of Leeds, UK. She has also improved her professional knowledge and received additional training in the EU affaires, negotiations techniques, public management, strategic planning and leadership programmes in Lithuania and abroad.

Egle served two terms as cultural attaché in Brussels during the period of 1999-2005 and 2019-2021. She was involved in Lithuania’s EU membership negotiations in 2001-2003. While working in Belgium she implemented numerous co-operation projects in culture and arts, promoting Lithuanian artists and mediating cultural institutions in international co-operation. She was also representing Lithuania at the EU Council’s Culture Committee and Audio-visual Working Group.

The biggest part of her professional career was devoted for the cultural policy making acting in several high management positions at the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. She was the Director of the Strategic Planning Department and the Policy Advisor to the political team of the Minister of Culture. Egle also worked with EU affaires at the Government Office and was in charge of international relations at the State Audit Office.

She paints in her free time and is constantly improving her artistic skills at the courses for adults at Vilnius Academy of Arts.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agnieszka SkieterskaAgnieszka Skieterska

Dziennikarka, reporterka, ekspertka w dziedzinie komunikacji, dyplomatka i urzędniczka.
Od 2011 roku związana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W latach 2011-2015 odpowiadała za komunikację internetową i dyplomację cyfrową resortu oraz ponad 160 polskich placówek zagranicznych na całym świecie. 

Dziennikarka, reporterka, ekspertka w dziedzinie komunikacji, dyplomatka i urzędniczka.

Od 2011 roku związana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W latach 2011-2015 odpowiadała za komunikację internetową i dyplomację cyfrową resortu oraz ponad 160 polskich placówek zagranicznych na całym świecie. Działania kierowanego przez nią wówczas Wydziału Komunikacji Internetowej MSZ RP były dostrzegane i nagradzane w kraju oraz za granicą (m.in. najwyższe w historii polskiej dyplomacji III miejsce MSZ RP w globalnym rankingu Twiplomacy 2013 w kat. najlepiej połączonych na Twitterze, nagroda Mobile Trends Awards 2014 dla strony Polska.pl, przygotowanie pierwszej wystawy MSZ w Google Cultural Institute). 

W latach 2015-2020 kierowała Instytutem Polskim w Bukareszcie. Była też szefową rumuńskiego klastra European Union National Institutes for Culture (EUNIC). Po powrocie do kraju pracuje w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, gdzie zajmuje się strategiami i analizami.

Przed rozpoczęciem służby w dyplomacji przez ponad dekadę była dziennikarką i reporterką polskich mediów, w tym m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Polskiego Radia. W pracy dziennikarskiej zajmowała się stosunkami międzynarodowymi, w tym przede wszystkim Bałkanami, a także Rumunią, Bułgarią, Czechami i Słowacją. Towarzyszyła w zagranicznych wizytach oficjalnych najwyższym władzom RP, relacjonowała spotkania różnych instytucji Unii Europejskiej i szczyty NATO.

Jest autorką kilkuset publikacji w mediach polskich i zagranicznych, artykułów naukowych poświęconych Bałkanom, a także przedmowy do pierwszej polskiej książki o dyplomacji cyfrowej pt. „Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku” pod redakcją Marcina Kosienkowskiego i Beaty Piskorskiej (Wydawnictwo KUL, 2014), która jest już w wolnym dostępie: https://www.academia.edu/10107974/Dyplomacja_cyfrowa_jako_instrument_polityki_zagranicznej_pa%C5%84stwa_XXI_wieku).

Dla organizacji medialnych i pozarządowych tworzyła strategie cyfrowe, komunikacyjne i złożone projekty w tych obszarach. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu komunikacji internetowej i mediów społecznościowych, w tym także dla kilkuset urzędników i dyplomatów.

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W wolnych chwilach pasjonatka Karpat i przewodniczka górska. W szufladzie ma też patent jachtowej sterniczki morskiej. Od czasów studenckich zaangażowana w działalność organizacji pożytku publicznego.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemysław Tacikdr Przemysław Tacik

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, doktor filozofii (2014) i prawa (2016). Był visiting scholar m.in. na Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Universität Heidelberg, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Universidade de Lisboa, Paris Lodron, Universität Salzburg oraz Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, doktor filozofii (2014) i prawa (2016). Był visiting scholar m.in. na Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Universität Heidelberg, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Universidade de Lisboa, Paris Lodron, Universität Salzburg oraz Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Autor trzech książek: Socjologia Zygmunta Baumana (2012), Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności (2015, tłum. ang. – 2019) oraz Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2017), jak również ponad 40 artykułów w trzech językach. Jego zainteresowania obejmują prawo międzynarodowe, prawa człowieka, teorię krytyczną, filozofię współczesną i animal studies.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewa Turyk-Mazurek

Graduated at sociology at the Jagiellonian University, Krakow. Since 2002 until today - Civil Affairs Officer in United Nations Peacekeeping Operations (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, United Nations Office in Belgrade, United Nations Interim Force in Lebanon, United Nations Disengagement Observer Force in Syrian Arab Republic).

Graduated at sociology at the Jagiellonian University, Krakow. Since 2002 until today - Civil Affairs Officer in United Nations Peacekeeping Operations (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, United Nations Office in Belgrade, United Nations Interim Force in Lebanon, United Nations Disengagement Observer Force in Syrian Arab Republic). Currently manages the civil affairs field team through planning, evaluating and organizing the work of unit in the areas of liaison and representation, confidence building and conflict management and support to capacity building of state institutions at the local and regional level in South Lebanon.  Between 1999-1992 - Programme Officer, Researcher and PhD candidate at the Centre for European Studies, Jagiellonian University, Poland. She worked also at the International volunteer at the MCYPC (Multiethnic Children and Youth Peace Centers (MCYPC), Mitrovica, Kosovo. She speaks fluently Polish, English, Serbian, Spanish, French and Arabic

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joanna WajdaJoanna Wajda

Wieloletnia dziennikarka telewizyjna, korespondentka w Brukseli, rzecznik prasowa MSZ, ekspertka ds. komunikacji i PR, obecnie naczelniczka w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Wieloletnia dziennikarka telewizyjna, korespondentka w Brukseli, rzecznik prasowa MSZ, ekspertka ds. komunikacji i PR, obecnie naczelniczka w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

W MSZ pracuje od 2015 roku, kiedy została koordynatorką ds. mediów Szczytu NATO w Warszawie (2015- 2016). Odpowiadała ze strony polskiego zespołu zadaniowego we współpracy z Kwaterą Główną NATO w Brukseli za przygotowania  i obsługę Szczytu pod kątem współpracy z dziennikarzami z całego świata. Szczyt relacjonowało z Warszawy ponad 1500 akredytowanych dziennikarzy.

W latach 2016-2017 rzecznik prasowa MSZ. Odpowiadała za bieżącą komunikację Ministerstwa, a także wyznaczanie strategii działań komunikacyjnych i wizerunkowych

Wcześniej przez ponad 15 lat związana z TVP. Była m.in. korespondentką Telewizji Polskiej w Brukseli w latach 2009-2014. W tym czasie relacjonowała najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej (szczyty Rady Europejskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, przewodnictwo RP w Radzie Unii Europejskiej), a także w NATO oraz w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Wieloletnia dziennikarka „Wiadomości” TVP (2000-2009), specjalizowała się w tematyce politycznej i międzynarodowej, relacjonowała wydarzenia w Parlamencie RP, obsługiwała wizyty zagraniczne premierów i prezydentów RP.  Relacjonowała także wybory w USA ze sztabu Baracka Obamy (2008) i zaprzysiężenie prezydenta USA (2009).

Stypendystka Departamentu Stanu USA – International Leadership Program w 2005 r. Ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach, wizytach studyjnych, warsztatach. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach w kraju i zagranicą w obszarze public relations, media relations, dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz komunikacji.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agata Wąsowska-PawlikAgata Wąsowska-Pawlik

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury od 2/01/2018. Absolwentka historii sztuki na UJ (1996). Stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. 

 

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury od 2/01/2018. Absolwentka historii sztuki na UJ (1996). Stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. Ukończyła Studium Podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa Grupy Firm Doradczych Values i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2015-2016. W MCK pracuje od roku 1996. Narodowy koordynator ERDK 2018. Od 2013 roku zasiada w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, członkini Rady Muzeum Fotografii w Krakowie 2020-2024.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Janusz Węcprof. dr hab. Janusz Węc

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Profesor Jean Monnet na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Profesor Jean Monnet na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i członek Team Europe, ekspert Instytutu Kościuszki. Członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie. Najważniejsze pobyty zagraniczne: studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bonn (1984–1986), profesor wizytujący lub wykładowca na uniwersytetach w Erlangen-Norymberdze (1992), Salzburgu (1991, 1992), Bonn (1999), Berlinie (2005), Bremie (2006) ) i Nijmegen (2015). Stypendysta Fundacji im. Friedricha Naumanna (stypendium doktoranckie 1984–1986), Akademii Nauk i Literatury (1992) oraz Fundacji Konrada Adenauera (1999). W latach 2016–2019 kierownik projektu Jean Monnet Chair EUCRIS: Unia Europejska w kryzysie: co jest nie tak i jak to naprawić? Autor ponad 250 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez dotyczących ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Członek m.in. następujących towarzystw naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bogumiła WięcławskaBogumiła Więcław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwentka Studium Podyplomowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przy Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwentka Studium Podyplomowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przy Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) , kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP zajmowała różne stanowiska, które były związane z pracą w Protokole Dyplomatycznym, m.in. była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów  Dyplomatycznych, Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii.

W swojej pracy zawodowej brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz towarzyszyła  głowom państw, szefom rządów i ministrom spraw zagranicznych oraz ich współmałżonkom. Uczestniczyła i organizowała oficjalne przyjęcia i uroczystości zarówno w Polsce jak i za granicą. Specjalista w zakresie prawa dyplomatycznego i konsularnego, a w szczególności problematyki przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP),  Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomacji,  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia PR), Uniwersytecie Warszawskim – Studium Europy Wschodniej (Podyplomowe Studium Dyplomatyczne). Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre’ u oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami.

pdf