Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy Dyplomacji Kulturalnej

Tomasz AdamskiTomasz Adamski

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i European Studies na University of Exeter (Wielka Brytania). Autor/ współautor publikacji naukowych na temat socjologii rozwoju lokalnego.  

 

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i European Studies na University of Exeter (Wielka Brytania). Autor/ współautor publikacji naukowych na temat socjologii rozwoju lokalnego. Ekspert w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz zarządzania dziedzictwem. Pracował na placówkach na Ukrainie (Konsulat Generalny RP w Łucku - stanowisko ds. Dyplomacji publicznej) i na Białorusi (zastępca dyrektora/ dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku). Obecnie pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Olga Brzezińska_fot. Adrianna Bochenek Agencja GazetaOlga Brzezińska

fot. Adrianna Bochenek Agencja Gazeta

Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza, Dyrektor Programowa Leadership Academy for Poland. Menedżerka i promotorka kultury, kulturoznawczyni, wieloletni nauczyciel akademicki, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury, publicystka w dziedzinie kultury.

Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor Programowa Festiwalu Miłosza, Dyrektor Programowa Leadership Academy for Poland. Menedżerka i promotorka kultury, kulturoznawczyni, wieloletni nauczyciel akademicki, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie zarządzania i wspierania kadr kultury, publicystka w dziedzinie kultury.

Pomysłodawczyni, współtwórczyni i producentka wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych oraz programów edukacyjnych. Współtworzy wielodyscyplinarne projekty kulturalne, m.in. Festiwal Miłosza – najważniejszy międzynarodowy festiwal poetycki w Polsce, Dni Tranströmerowskie - festiwal literacko-muzyczny organizowany w dwóch miastach kreatywnych UNESCO - Krakowie i Katowicach, pionierski program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych “Krakowskie Księgarnie na Medal”, prowadzony przez Fundację Miasto Literatury od 2016 r. Członkini zespołów przygotowujących strategie dla kultury na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Czerska-Shawdr Karolina Czerska-Shaw

Asystent w Instytucie Europeistyki UJ (od 2016 r.), doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2016), magister z europeistyki, specjalizacja MA in Euroculture z Uniwesytetu Jagiellonskiego i Universita degli Studi di Udine, Włochy (2005), oraz licencjat BA in International Relations z University of Calgary, Kanada (2004)

Asystent w Instytucie Europeistyki UJ (od 2016 r.), doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2016), magister z europeistyki, specjalizacja MA in Euroculture z Uniwesytetu Jagiellonskiego i Universita degli Studi di Udine, Włochy (2005), oraz licencjat BA in International Relations z University of Calgary, Kanada (2004).W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się tematyką migracji i integracji migrantów oraz politykami migracyjnymi i polityką antydyskryminacyjną, t. z. edukacją obywatelską, wielokulturowością, i tożsamością narodową, jak również analizą dyskursu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Franciszek Czechdr hab. Franciszek Czech

Absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat (socjologia) i habilitację (nauka o polityce i administracji).

 

Absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat (socjologia) i habilitację (nauka o polityce i administracji). Interesuje się problematyką kultury politycznej (np. teorie spiskowe, populizm, rola mediów i Internetu) oraz relacjami międzykulturowymi  i separatyzmem na Filipinach, a także w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rafał DymekRafał Dymek

Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania na Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami.

Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zarządzania na Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność. Obecnie dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana – organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce europejskiej. Odpowiada m.in. za planowanie i wdrażanie działań, organizację pracy zespołu i zarządzanie finansami. Uczestniczy w definiowaniu strategicznych celów organizacji i reprezentowaniu jej na zewnątrz.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał FaronMichał Faron

Trener, facylitator, psychodramatysta, aktor teatru playback. Pracuje z grupami biznesowymi, organizacjami publicznymi i organizacjami typu ngo.

 

Trener, facylitator, psychodramatysta, aktor teatru playback. Pracuje z grupami biznesowymi, organizacjami publicznymi i organizacjami typu ngo.

Fascynuje go dynamika grupy, przywództwo, efektywność. 20 lat doświadczenia w pracy z grupami. Zajęcia w języku polskim lub angielskim w kraju i poza granicami.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kinga Gajdadr hab. Kinga Anna Gajda

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Z wykształcenia teatrolożka i dramatolożka. Uzyskała doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Śląskim.

 

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Z wykształcenia teatrolożka i dramatolożka. Uzyskała doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi serwis kompetencji międzykulturowych oraz uniwersytecką klasę kompetencji międzykulturowych. Jej obszar badawczy to: kompetencje międzykulturowe, edukacja kulturalna. Mail: kinga.gajda@uj.edu.pl)

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Gerlach

Polish diplomat, between 2017-2018 Director of the Polish Institute in New Delhi. He is well acquainted with Indian culture and languages being the graduate from Oriental Institute, Indology Department of the Warsaw University (he learnt sanskrit, bengali, hindi, urdu) and having spent about 16 years in the region of South-East and South Asia.

Polish diplomat, between 2017-2018 Director of the Polish Institute in New Delhi. He is well acquainted with Indian culture and languages being the graduate from Oriental Institute, Indology Department of the Warsaw University (he learnt sanskrit, bengali, hindi, urdu) and having spent about 16 years in the region of South-East and South Asia. Between 2011 - 2013: 1 st Counsellor (Science, Technology, Economy and Culture) in the Embassy of Poland in Bangkok. 2010 - 2011: Department of Asia and Pacific in the Ministry of Foreign Affairs, Poland. 2008-2010: Representative of Polish mining companies in LAOS. 2001 - 2008: Charge d’Affaires /Ambassador of the Republic of Poland in the Embassy of Poland in Vientiane. In September 2008 he closed the Embassy in Laos on the request of the Polish MoFA. 1999 - 2001: Department of Systems of Information in the Ministry of Foreign Affairs, Poland. 1993 - 1999: Counsellor for Science, Technology and Culture in the Embassy of Poland in New Delhi. 1986: Ph.D. PhD thesis on Indian contemporary history, intellectual trends within Indian national movement from Raja Rammohan Roy upto Gandhi / Nehru. Published as “India in the consciousness of Indians” by Ossolineum, Wroclaw.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bożena Gierat-Bierońdr hab. Bożena Gierat-Bieroń

fot. Katarzyna Niżegorodcew

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów Podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”. Jej obszary badawcze to: europejskie modele polityk kulturalnych, polityka kulturalna Unii Europejskiej, procesy europeizacji kultury oraz dyskusja nad ideą Europejskiej Stolicy Kultury.

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów Podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”. Jej obszary badawcze to: europejskie modele polityk kulturalnych, polityka kulturalna Unii Europejskiej, procesy europeizacji kultury oraz dyskusja nad ideą Europejskiej Stolicy Kultury. Autorka kilku książek, ekspertyz europeistycznych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Stypendystka Komisji Europejskiej (Erasmus Mundus), programu UJ-JAM (UJ-Kobe University), japońskiej fundacji Ryoichi Sazakawa. W latach 2002-2009 koordynatorka międzynarodowego programu magisterskiego Euroculture. Odbyła wizyty studyjne na uniwersytetach w: Dublinie, Glasgow, Groningen, Leuven, Wilnie, Sassari oraz Osace i Kobe. Członkini krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, Rady Naukowej „Studiów nad dziedzictwem i pamięcią kulturową”, od 2020 r. - redakcji Studies in European Integration , State and Society (Peter Lang Publishing House). W latach 2013-2014 była pełnomocnikiem dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Działa w Europejskim Stowarzyszeniu Badaczy Kultury ECURES.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Andrzej Giza

dr Andrzej Giza

fot. Brunon Fidych

Historyk i historyk sztuki. W latach 1998-2003 koordynator promocji zagranicznej programu „Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury”. Producent prezentacji „Krakowa 2000” podczas m.in. EXPO 2000 i Festiwalu Europalia (Bruksela, 2001).

Historyk i historyk sztuki. W latach 1998-2003 koordynator promocji zagranicznej programu „Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury”. Producent prezentacji „Krakowa 2000” podczas m.in. EXPO 2000 i Festiwalu Europalia (Bruksela, 2001). W roku 2004 współtworzył zespół Prezydenta Miasta Krakowa ds. Strategii Promocji Krakowa na lata 2005-2015. W latach 2004-2016 Prezes Zarządu Fundacji Conspero. Od roku 2008 dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena organizującego m.in. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Autor prezentacji dziedzictwa polskiej sztuki podczas Nieformalnego Szczytu NATO (Kraków, 2009). Współtwórca Festiwalu Kultury Polskiej w Pekinie (od 2011) oraz projektów upowszechniających polską kulturę podczas Igrzysk Olimpijskich, m.in. w Londynie (2012), Soczi (2014), Rio de Janeiro (2016), Piongczang (2018). Publicysta i wykładowca akademicki.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Daniel GołębiowskiDaniel Gołębiowski

Absolwent Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Doktorant UJ. Przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (licencjat) ze specjalizacją stosunki międzynarodowe i dyplomacja.

 

Absolwent Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Doktorant UJ. Przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (licencjat) ze specjalizacją stosunki międzynarodowe i dyplomacja. Posiada kwalifikacje w zakresie międzynarodowego zarządzania biznesem uzyskane w College of Business Administration na Uniwersytecie Tennessee oraz w zakresie rozwiązywania konfliktów zdobyte na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uczestnik pierwszej edycji Europaeum Scholars Programme zorganizowanego przez Uniwersytet w Oksfordzie, gdzie realizował projekt dotyczący konsultacji publicznych w Komisji Europejskiej.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą kultury i jej roli jako instrumentu w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. Szczególnie interesują go stosunki między UE a krajami arabskimi.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych, m. in. był stażystą w biurze europosła Jerzego Buzka w Parlamencie Europejskim. Niedawno dołączył do zespołu międzynarodowego projektu REACTIK, którego celem jest poszerzenie wiedzy o europejskiej dyplomacji kulturalnej i europejskiej polityce kulturalnej. Współzałożyciel Fundacji Nahda, która działa w kierunku wzmocnienia świadomości Polaków na temat Bliskiego Wschodu i jego różnorodności kulturowej.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Izabella KalutaIzabella Kaluta

Wiceprezeska Zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, menedżerka kultury, współtwórczyni polskiego Instytutu Książki. Przez ponad 20 lat skutecznie pracowała na rzecz zagranicznych sukcesów polskich pisarzy. 

Wiceprezeska Zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, menedżerka kultury, współtwórczyni polskiego Instytutu Książki. Przez ponad 20 lat skutecznie pracowała na rzecz zagranicznych sukcesów polskich pisarzy. Pomysłodawczyni i wieloletnia redaktorka naczelna katalogów New Books from Poland, kuratorka prezentacji polskich książek na największych światowych targach książki – w Londynie, Frankfurcie, Bolonii, Pekinie, Moskwie. W latach 2016-2018 producentka obszernego programu Market Focus: Poland na The London Book Fair. Absolwentka Polonistyki UJ i szeregu studiów podyplomowych – Prawa własności Intelektualnej, Chin Współczesnych (UJ) oraz  Zarządzenia i Administracji w Szkole Głównej Handlowej. Laureatka Nagrody Magellana za książkę „Man Zou. Chiny dla dociekliwych”.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewa Kamarad Ewa Kamarad

Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich, doktor nauk prawnych (2014) i magister europeistyki (2010). Stypendystka Towarzystwa Maxa Plancka.

Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich, doktor nauk prawnych (2014) i magister europeistyki (2010). Stypendystka Towarzystwa Maxa Plancka. Prowadziła gościnnie wykłady m.in. w Kobe University w Japonii, Nijmegen University w Holandii, Universidade de Lisboa w Portugalii i Univerzita Karlova w Czechach.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adam KułachAdam Kułach

Magister politologii (stosunki międzynarodowe z przygotowaniem arabistycznym) Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wydział Orientalistyki), absolwent Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Podyplomowego Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich (UW) oraz Studiów Menedżerskich UW.

Magister politologii (stosunki międzynarodowe z przygotowaniem arabistycznym) Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wydział Orientalistyki), absolwent Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Podyplomowego Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich (UW) oraz Studiów Menedżerskich UW. W latach 1993-1999 pracował jako sekretarz i Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Trypolisie (Libia), w latach 2004-2010 był Ambasadorem RP w Królestwie Arabii Saudyjskieja (również akredyytowany jako nierezydujący Ambasador RP w Sułtamacie Omanu /od 2005/ oraz w Republice Jemenu /od 2009/). W latach 2012-2016 - Ambasador/Szef Delegatury Unii Europejskiej w Rijadzie akredytowany w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Państwie Kataru, Państwie Kuwejtu, Sułtanacie Omanu oraz Zjednoczonych Emiratch Arabskich (do czerwca 2013). Od 2016 do 2019 r. - Ambasador/Szef Delegatury Unii Europejskiej w Republice Dżibuti oraz przy IGAD. Obecnie jest ambasadorem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”/”Bilingual Future” oraz konsultantem/doradcą ds. międzynarodowych w sektorze prywatnym. Zna j. angielski, francuski, arabski, rosyjski, niemiecki (podstawowy), włoski (podstawowy).

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Zdzisław Machprof. dr hab. Zdzisław Mach

fot. Natasza Styczyńska

Profesor socjologii, antropologii społecznej i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założyciel Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jeden z głównych autorów programu studiów europejskich w Polsce.

Profesor socjologii, antropologii społecznej i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założyciel Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jeden z głównych autorów programu studiów europejskich w Polsce. Dziekan Wydziału Filozoficznego (1993–1999) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (2016–2019) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi również Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście.

Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak nacjonalizm, mniejszości i etniczność, rozwój obywatelstwa europejskiego, migracja, kulturowe tworzenie tożsamości, pamięć zbiorowa i dziedzictwo kulturowe, a także rozwój idei europejskiej. Profesor Mach jest kierownikiem projektów badawczych w Narodowym Centrum Nauki oraz w projektów realizowanych w ramach programów Horizon 2020.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aleksandra Matykiewiczdr Aleksandra Matykiewicz

fot. Katarzyna Niżegorodcew

Politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Beata Ociepkaprof. dr hab. Beata Ociepka

Profesorka, politolożka z podwójną specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i komunikowaniu międzynarodowym. Kieruje Pracownią Badań nad Dyplomacją Publiczną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Profesorka, politolożka z podwójną specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i komunikowaniu międzynarodowym. Kieruje Pracownią Badań nad Dyplomacją Publiczną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi badania nad komunikowaniem międzynarodowym i globalnym, dyplomacją publiczną i systemami medialnymi oraz zajęcia dydaktyczne w ramach autorskich studiów magisterskich „Global Communication”.  W 2017 r. opublikowała monografię pt. „Poland’s New Ways of Public Diplomacy” (Peter Lang).

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Barbara Orlicz-SzczypulaBarbara Orlicz-Szczypuła​

fot. A. Fiejka

Absolwentka Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Krakowskiej Fundacji Filmowej i dyrektorka bura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 

Absolwentka Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Krakowskiej Fundacji Filmowej i dyrektorka bura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Od 2005 roku angażuje się w projekty promujące kulturę filmową w kraju i za granicą. Jest współzałożycielką i nadzoruje pracę agencji KFF Sales&Promotion, zajmującą się międzynarodową promocją polskiego filmu dokumentalnego i krótkometrażowego. Prowadzi zajęcia na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Robert Piaskowski fot. Wojciech WandzelRobert Piaskowski

fot. Wojciech Wandzel

Robert Piaskowski, cultural manager and animator, educator, musician. He gained his professional experience in various cultural sectors, initially as an NGO activist. Associated with the Krakow 2000 office, which was transformed into the Krakow Festival Office.

Cultural manager and animator, educator, musician. He gained his professional experience in various cultural sectors, initially as an NGO activist. Associated with the Krakow 2000 office, which was transformed into the Krakow Festival Office. Currently the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow.
He was responsible for the most important international festivals in Krakow, including Misteria Paschalia, Opera Rara (early music), Sacrum Profanum (contemporary music), Wianki – Celebration of Music, New Year's Eve in Krakow (popular music), ICE Classic series (classical music), Conrad Festival and Miłosz Festival (literature). He was also responsible for the film policy of Krakow, supervising the activities of the Krakow Film Commission and the implementation of the Krakow Film Programme.
He is the artistic director and co-founder of the FMF – Krakow Film Music Festival.

As a member of the Convention for the Cultural Development Strategy for Krakow, he took part in the preparation of the Programme for the Development of Culture in Krakow until 2030. In the area of heritage management, he was a representative of Krakow in the interdepartmental team of the Minister of Culture, preparing the 41st Session of the UNESCO World Heritage Committee in Krakow; he was also involved in the “Krakowice. Creative Crossroads” congress of creative cities, as well as the 15th World Congress of the Organization of World Heritage Cities (OWHC). He represents Krakow in relations with the OWHC and with the Festival Cities Network, bringing together Montreal, Krakow, Edinburgh, Adelaide, Singapore and UNESCO. From January 2019, he was first an advisor to the Mayor of the City of Krakow for cooperation with international organisations in the field of cultural heritage of Krakow, and as of June 2019, the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow.

He is a lecturer at the Jagiellonian University, the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, and the WSB University in Gdynia. As an expert, he is invited to national and international conferences.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iwona SadeckaIwona Sadecka

Doradca ds. mediów i kultury w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie z długoletnim  doświadczeniem pracy w Dziale Prasy i Kultury, a także w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie.

 

Doradca ds. mediów i kultury w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie z długoletnim  doświadczeniem pracy w Dziale Prasy i Kultury, a także w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie.  Z wykształcenia filolog z dyplomami: BA Université de Montréal oraz MA filologii angielskiej i MA filologii włoskiej UJ. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów z dziedziny dyplomacji publicznej m.in. w Instytucie Służby Zagranicznej George’a Schultza w Waszyngtonie. Dwukrotna laureatka nagród Departamentu Stanu USA "Superior Honorary Award" (2010 i 2020).

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eglė SaudargaitėEglė Saudargaitė

Ms. Eglė Saudargaitė is Head of the Strategic Decisions Support Group of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania since January 2021

Egle has an extensive experience in both EU, international affairs and strategic planning in the public policy area.

Ms. Eglė Saudargaitė is Head of the Strategic Decisions Support Group of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania since January 2021

Egle has an extensive experience in both EU, international affairs and strategic planning in the public policy area. She has obtained Master of Arts degree in Medieval Studies of the University of Leeds, UK. She has also improved her professional knowledge and received additional training in the EU affaires, negotiations techniques, public management, strategic planning and leadership programmes in Lithuania and abroad.

Egle served two terms as cultural attaché in Brussels during the period of 1999-2005 and 2019-2021. She was involved in Lithuania’s EU membership negotiations in 2001-2003. While working in Belgium she implemented numerous co-operation projects in culture and arts, promoting Lithuanian artists and mediating cultural institutions in international co-operation. She was also representing Lithuania at the EU Council’s Culture Committee and Audio-visual Working Group.

The biggest part of her professional career was devoted for the cultural policy making acting in several high management positions at the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. She was the Director of the Strategic Planning Department and the Policy Advisor to the political team of the Minister of Culture. Egle also worked with EU affaires at the Government Office and was in charge of international relations at the State Audit Office.

She paints in her free time and is constantly improving her artistic skills at the courses for adults at Vilnius Academy of Arts.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemysław Tacikdr Przemysław Tacik

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, doktor filozofii (2014) i prawa (2016). Był visiting scholar m.in. na Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Universität Heidelberg, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Universidade de Lisboa, Paris Lodron, Universität Salzburg oraz Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, doktor filozofii (2014) i prawa (2016). Był visiting scholar m.in. na Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Universität Heidelberg, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Universidade de Lisboa, Paris Lodron, Universität Salzburg oraz Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Autor trzech książek: Socjologia Zygmunta Baumana (2012), Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności (2015, tłum. ang. – 2019) oraz Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2017), jak również ponad 40 artykułów w trzech językach. Jego zainteresowania obejmują prawo międzynarodowe, prawa człowieka, teorię krytyczną, filozofię współczesną i animal studies.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewa Turyk-Mazurek

Graduated at sociology at the Jagiellonian University, Krakow. Since 2002 until today - Civil Affairs Officer in United Nations Peacekeeping Operations (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, United Nations Office in Belgrade, United Nations Interim Force in Lebanon, United Nations Disengagement Observer Force in Syrian Arab Republic).

Graduated at sociology at the Jagiellonian University, Krakow. Since 2002 until today - Civil Affairs Officer in United Nations Peacekeeping Operations (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, United Nations Office in Belgrade, United Nations Interim Force in Lebanon, United Nations Disengagement Observer Force in Syrian Arab Republic). Currently manages the civil affairs field team through planning, evaluating and organizing the work of unit in the areas of liaison and representation, confidence building and conflict management and support to capacity building of state institutions at the local and regional level in South Lebanon.  Between 1999-1992 - Programme Officer, Researcher and PhD candidate at the Centre for European Studies, Jagiellonian University, Poland. She worked also at the International volunteer at the MCYPC (Multiethnic Children and Youth Peace Centers (MCYPC), Mitrovica, Kosovo. She speaks fluently Polish, English, Serbian, Spanish, French and Arabic

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agata Wąsowska-PawlikAgata Wąsowska-Pawlik

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury od 2/01/2018. Absolwentka historii sztuki na UJ (1996). Stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. 

 

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury od 2/01/2018. Absolwentka historii sztuki na UJ (1996). Stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. Ukończyła Studium Podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa Grupy Firm Doradczych Values i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2015-2016. W MCK pracuje od roku 1996. Narodowy koordynator ERDK 2018. Od 2013 roku zasiada w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, członkini Rady Muzeum Fotografii w Krakowie 2020-2024.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Janusz Węcprof. dr hab. Janusz Węc

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Profesor Jean Monnet na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi. Profesor Jean Monnet na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i członek Team Europe, ekspert Instytutu Kościuszki. Członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie. Najważniejsze pobyty zagraniczne: studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bonn (1984–1986), profesor wizytujący lub wykładowca na uniwersytetach w Erlangen-Norymberdze (1992), Salzburgu (1991, 1992), Bonn (1999), Berlinie (2005), Bremie (2006) ) i Nijmegen (2015). Stypendysta Fundacji im. Friedricha Naumanna (stypendium doktoranckie 1984–1986), Akademii Nauk i Literatury (1992) oraz Fundacji Konrada Adenauera (1999). W latach 2016–2019 kierownik projektu Jean Monnet Chair EUCRIS: Unia Europejska w kryzysie: co jest nie tak i jak to naprawić? Autor ponad 250 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez dotyczących ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Członek m.in. następujących towarzystw naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bogumiła WięcławskaBogumiła Więcław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwentka Studium Podyplomowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przy Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwentka Studium Podyplomowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przy Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) , kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP zajmowała różne stanowiska, które były związane z pracą w Protokole Dyplomatycznym, m.in. była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów  Dyplomatycznych, Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii.

W swojej pracy zawodowej brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz towarzyszyła  głowom państw, szefom rządów i ministrom spraw zagranicznych oraz ich współmałżonkom. Uczestniczyła i organizowała oficjalne przyjęcia i uroczystości zarówno w Polsce jak i za granicą. Specjalista w zakresie prawa dyplomatycznego i konsularnego, a w szczególności problematyki przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP),  Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomacji,  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia PR), Uniwersytecie Warszawskim – Studium Europy Wschodniej (Podyplomowe Studium Dyplomatyczne). Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre’ u oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami.

pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Zalas-Kamińskadr Katarzyna Zalas-Kamińska

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Dr nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Programowej Współpracy Rozwojowej kadencji 2020-2024. Zainteresowania naukowo-badawcze: udział sektora pozarządowego w Polskiej Pomocy oraz kwestia międzynarodowego postrzegania Polski z perspektywy prowadzonych przez nią działań pomocowych za granicą. Autorka monografii „Poles in Aid. Polskie organizacje pozarządowe w pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna”.

pdf