Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Instytutu Studiów Europejskich (2020-2024)

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Zdzisław Mach - Przewodniczący Rady ISE

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ - Dyrektor ISE UJ

dr Mirosław Natanek z-ca Dyrektora ISE UJ

prof. dr hab. Witold Stankowski

prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

dr hab. Kinga Anna Gajda, prof. UJ

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ

dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ - Pełnomocniczka Dziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej w ISE

dr hab. Tadeusz Kopyś

dr hab. Krzysztof Kowalski

dr hab. Stanisław Łojek

dr hab. Marcin Rebes

 

Przedstawiciele młodszych nauczycieli akademickich:

dr Natasza Styczyńska

dr Marcin Zubek

 

Członek Rady Instytutu bez prawa głosu:

dr Przemysław Tacik

 

Przedstawiciele administracji Instytutu:

mgr inż. Monika Nowak

mgr Dorota Krętkowska

 

Przedstawiciele studentów:

Magdalena Witos         

Aleksandra Sieczkowska