Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Council of the Institute of European Studies (2020-2024)

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Zdzisław Mach - Przewodniczący Rady ISE

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ - Dyrektor ISE UJ

dr Mirosław Natanek z-ca Dyrektora ISE UJ

prof. dr hab. Witold Stankowski

prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

dr hab. Kinga Anna Gajda

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ 

dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ - Dean's representative at the Institute of European Studies for research and cooperation

dr hab. Tadeusz Kopyś

dr hab. Krzysztof Kowalski

dr hab. Stanisław Łojek

dr hab. Marcin Rebes

 

Przedstawiciele młodszych nauczycieli akademickich:

dr Natasza Styczyńska

dr Marcin Zubek

 

Członek Rady Instytutu bez prawa głosu:

dr Przemysław Tacik

 

Przedstawiciele administracji Instytutu:

mgr inż. Monika Nowak

mgr Dorota Krętkowska

 

Przedstawicielka doktorantów:

mgr Małgorzata Fijał

 

Przedstawiciele studentów:

Magdalena Witos         

Aleksandra Sieczkowska